Guru

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Wawan Setiawan, S. Pd
Wawan Setiawan, S. Pd
198205062014081001

Lulusan Universitas PGRI Palembang Jurusan Pendidikan Fisika Mengajar Mapel IPA

Ahmad Fatihin, S. Pd
Ahmad Fatihin, S. Pd
912012378001

Lulusan Universitas PGRI Palembang Program Studi Penjaskes Mengajar Mapel PJOK

Anna Suwarni, S. P
Anna Suwarni, S. P
198006222014082001

Lulusan Universitas Bengkulu Jurusan Pendidikan IPS Mengajar Mapel IPS